Yrkande och protokollsanteckning inför regionstyrelsen 150317 | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Yrkande och protokollsanteckning inför regionstyrelsen 150317

Ärende 1, Bokslutsdispositioner
Vi yrkar bifall till förslagen i tjänsteutlåtandet 2015-02-26. Vi anser att Hälso och sjukvårdsnämnderna normalt ska kunna behålla sitt egna kapital enligt regeln om 2%- av driftsbudgeten.

Ärende 1

Ärende 2, Årsredovisning 2014
Vi noterar att regionen som helhet har ett underskott på 175 miljoner kronor.
I dokumentet nedan finns vår protokollsanteckning som förklarar vår syn.

årsredovisning2014

Ärende 3, Inriktning för den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborgsområdet
Vi förklarar vår inställning på den nya specialiserade närsjukvården i GBG.
Och var vi då anser att den skall bli etablerad.

inriktning göteborg

Ärende 4, Den framtida rollen i akutsjukvården för Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett samt frågan om kataraktsjukvård i Göteborgsområdet.

ärende 4