Yrkande i HSS 150617 | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Yrkande i HSS 150617

Sverigedemokraterna lade idag i hälso- och sjukvårdsstyrelsen ett tilläggsyrkande i det uppmärksammade ärendet ”revidering av kok-boken”.
Mötet kunde inte enas kring beslut, ärendet bordlades en vecka.

Yrkande ärende 1 HSS 150617