Vi gillar fortfarande svensk mat | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Vi gillar fortfarande svensk mat

Vi gillar fortfarande svensk mat

”Köp inte kyckling från Thailand”. -Uppmanar nu WWF (Världsnaturfonden).
Inom thailändsk kycklinguppfödning används för mycket antibiotika och i årets rapport av WWF:s så kallade köttguide får köttet därifrån rött ljus. Om detta har flera medier i Sverige redan rapporterat.

Färsk och djupfryst kyckling är förbjudet att importera in i Sverige, men det färdiglagade köttet är tillåtet.
Enligt SVT såldes det förra året över 2 950 ton färdigtillagad thailändsk kyckling i Sverige. Merparten gick oavkortat till storkök i offentlig sektor och restauranger.

2:e februari avgjorde regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen en motion som undertecknad skrev. Den blev avslagen av samtliga partiers ledamöter.
Motionen tog avstamp i en då för stunden aktuell omvärldsbeskrivning där fakta läggs fram om hur antibiotikaanvändningen inom djurhållning i Sverige, Europa och övriga världen ser ut.
Fakta som uppenbarligen ett år efter motion skrevs inte har vänt till det bättre.
Med hög antibiotikaanvändning ökar också andelen multiresistenta bakterier, och de kan sedan via det livsmedel vi äter sprida sig till människan med katastrofala påföljder.

Västra götalandsregionen har goda mål när det gäller inköp av ekologiska livsmedel, men vi saknar konkreta mål som specifikt leder upphandlingen till svenska produkter. Och där ska man icke förglömma de svenska konventionella som också är utomordentligt bra produkter.

Det finns risker med att bara sätta upp mål med att öka andelen ekologiska produkter.
Det målet talar inte om var köttet ska komma ifrån, det talar bara om att det ska uppfylla EU´s ekologiska krav.
Således blir upphandlingen inte effektiv om man vill värna det svenska lantbruket. Studier som vi hänvisar till i motionen visar även att vår konventionella djurhållning i Sverige jämfört mot EU´s genomsnittliga ekologiska djurhållning innehåller lägre spår av multiresistenta bakterier.
Anledningen är att de svenska reglerna för djurhållning, konventionellt såsom ekologisk, är strängare än EU´s krav på just det ekologiska.

Ju tydligare vi kan bli i vår upphandling och ju mer värnande om våra svenska producenter vi kan bli motverkar förekomsten av detta snuskkött som WWF varnar om.

I och med med dessa uppenbara fakta föreslog vi regionfullmäktige att av hälsomässiga men även därtill kopplade ekonomiska konsekvenser snarast ändra västra götalandsregionens inköpsrutiner så att svenskt konventionellt och svenskt ekologiskt prioriterades tydligare.
Men regionfullmäktige röstade nej, flertalet ledamöter menade att motionens attsats var för tydlig, och möjligen kickade jantelagen in bland regionfullmäktiges ledamöter och för dem kändes det olustigt att erkänna våra svenska livsmedel och prioritera dessa före andra importerade produkter.

Nåväl, vi ger inte upp. En ny motion är inlämnad, med samma syfte som den förra fast med ett annat uppdrag.

Vi gillar svensk mat på riktigt.

Heikki Klaavuniemi
Regionråd VGR(SD)

Heikki Klaavuniemi