Vi fick idag igenom en återremiss i regionstyrelsen, angående kostnadsfria läkemedel för barn | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Vi fick idag igenom en återremiss i regionstyrelsen, angående kostnadsfria läkemedel för barn

Vi är extra glada att vi fick igenom en återremiss av denna motionen, då den ligger oss extra varmt om hjärtat.

Det här är en motion som syftar till att underlätta för familjer som har sjuka barn.
SD arbetar för att vi i Västra Götalandsregionen skall ha kostnadsfria läkemedel för barn.

Återremissen begär att vi ska få en beräkning av de faktiska kostnaderna.

Återremissen som PDF
Yttrande över motion av Hanna Wigh m.fl. (SD) om kostnadsfria läkemedel för barn i Västra Götalandsregionen