Vårt parti | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Vårt parti

Västra Götaland består av fem partidistrikt. Dessa utgörs av de fem valkretsarna i länet, och länkar till distrikten hittar du här till höger. Någon sammanbindande organisation i länet har Sverigedemokraterna inte idag, utan de fem distrikten binds samman av sina mandat i regionfullmäktige.
Heikki Klaavuniemi är vald till regionråd samt gruppledare. Vid frågor rörande partiets regionpolitik så kontaktar du honom.

 

Om du vill engagera dig i partiet så kontaktar du respektive distriktsordförande:

Göteborg: Jörgen Fogelklou, 07
Västra Götaland Västra: Zandra Pettersson
Västra Götaland Norra: Matheus Enholm 0700-85 26 96
SD Skaraborg: Josef Fransson
SD Sjuhärad: Andreas Exner