Vår budget : Världens friskaste folk i en framtid tillsammans | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Vår budget : Världens friskaste folk i en framtid tillsammans

Budget_2015_Sverigedemokraterna 1

Regionens vision om Det Goda Livet är inte god nog för Sverigedemokraterna. Den visionen siktar inte tillräckligt högt. Den når inte upp till vår dröm om
det ”Svenska folkhemmet”. Vi har försökt fånga denna tanke i rubriken för vår budget ”Världens friskaste folk i en framtid tillsammans”.

Vi lägger en budget i balans. Över den tre år långa budgetperioden 2015-2017 ligger vi på ett plus på 501 miljoner. Den politiska ledningen lägger utan ansvar en budget på minus 1.842 miljoner för samma period. Ja ni läste rätt minus 1,8 miljarder.

Läs hela vår budget:

Budget_2015_Sverigedemokraterna