Tillgängligheten vid våra sjukhus riskerar att försämras under 2019 | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Tillgängligheten vid våra sjukhus riskerar att försämras under 2019