Sverigedemokraternas tilläggsbudget 2015-2017 | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Sverigedemokraternas tilläggsbudget 2015-2017

Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med glädje på att de strukturella
underskotten inom sjukvården nu åtgärdas. Västra Götalandsregionen ligger lägre i kostnader
per person i jämförelse med övriga landsting och regioner. Den föreslagna höjningen av
sjukvårdsanslaget i tilläggsbudgeten innebär i realiteten ett närmande till övriga landstings
och regioners kostnadsnivåer.
Däremot måste kravet på årlig effektivisering inom sjukvården ligga kvar. Det är viktigt att
vårdkvalitet och patientsäkerheten inte hotas av effektiviseringarna.

Sverigedemokraterna vill betona två saker som vi anser är viktiga för besparingar och
effektiviseringar inom Västra Götalandsregionen:

1. Sverigedemokraterna har tidigare lagt förslag om att inrätta ett centrum för logistik
och vårdkedjor. Detta centrum skall se till att samla in goda exempel på logistik och
vårdkedjor och sprida dessa till olika delar av regionen.

2. Arbetet med regiongemensamma produktionsplaneringen måste fortsätta och
utvidgas.

Dessa två effektiviseringsmetoder bör kunna spara miljard belopp åt Västra
Götalandsregionen.

 

Budgeten i PDF format
Sverigedemokraternas Tilläggsbudget vgr 2015-2017