Som enda parti valde vi idag att inte följa strömmen angående Västlänken! | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Som enda parti valde vi idag att inte följa strömmen angående Västlänken!

Under dagens regionstyrelsemöte behandlades en remiss från Trafikverket angående projektering av Västlänken. (ärende 9)

Vi valde som enda parti att inte delta i Beslutet.

 

Nedan beskriver vi kortfattat motiven för vårt beslut idag:

 

Västlänken är ett katastrofalt projekt som är enormt dyrt och löser allt för få trafikproblem.

Trafikverket själva har räknat ut att Västlänken har en kraftigt negativ samhällsekonomisk nytta.

Att bygga Västlänken hindrar därmed andra projekt med mycket bättre samhällsekonomisk nytt i Göteborg.

 

Antalet tåg som går att rymma i Västlänken är inte större än vad som kommer att rymmas på den befintliga Göteborgs central redan 2013.

Läs mer i bifogat underlag

 

Vad har Paris, London och Göteborg gemensamt?

Svaret är att alla tre städerna enbart har säckstationer för sin tågtrafik. Tankeväckande, eftersom

Det är mångmiljonstäder vi pratar om. Det finns alltså utrymme för Göteborg att expandera.

Vad Paris och London har är givetvis ett fungerande ”Metro” och ”Underground” system.

Det är just det som Göteborg saknar, ett planskilt stadsbanesystem.

Tyvärr väljer nu Göteborg /Vgregion att planera för att använda en extremt dyr tågtunnel i Leran under Göteborg som ett slags lokal kollektivtrafikled för 20 miljarder.

 

Riskerna för stor fördyring är mycket stora

Läs mer i länkad PDF

Yttrande från SD ärende 9 rs 150127