SDU ska välja ny förbundsordförande. | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

SDU ska välja ny förbundsordförande.

Nyheten att en av kandidaterna kommer från västra Sverige har nått oss.
Detta uppmärksammar vi genom att presentera en intervju gjord med honom.
Med detta önskar vi honom lycka till.

 

Mitt namn är Tobias Andersson och jag kommer från Skövde. Jag är nyinflyttad i Göteborg där jag alldeles strax ska börja studera ekonomi med analytisk inriktning på Handels vid Göteborgs Universitet. Utöver mina studier uppskattar jag att träna och är framförallt politiskt aktiv i SD och SDU.

Intressant, vad har du för uppdrag inom SD och SDU?
Jag är suppleant i SD Skövde, ledamot i SD Skaraborg, ersättare i barn- och utbildningsnämnden och gruppledare för SD i Skövde kommunfullmäktige. Inom SDU är jag ordförande för SDU Skaraborg, vice ordförande för SDU Väst och utbildningspolitisk utskottsledare för SDU. Det kanske mest intressanta och aktuella är dock att jag kandiderar till förbundsordförande för SDU.

Förbundsordförande är ett väldigt stort uppdrag, vad fick dig att fatta beslutet om att kandidera till den posten?
Det har under en längre tid funnits en opposition inom SDU som varit kritiska till nuvarande förbundsledning och dess ageranden. Jag tillhör denna opposition och har sedan en tid tillbaka varit dess ledare då jag som sagt kandiderar till förbundsordförande. Anledningen till att jag fattade det beslutet är kortfattat för att jag inte kunde sitta stilla utan att göra något samtidigt som relationen mellan vårt parti och förbund ständigt försämras.

Det var den kortfattade förklaringen, vill du utveckla dig lite?
Absolut! Mitt politiska engagemang har alltid ämnat att bidra maximalt till vår rörelse. Jag har alltid sett förbund och parti som två separata delar inom samma rörelse som strävar mot samma mål men som primärt riktar in sig mot olika målgrupper och till viss del använder sig av olika metoder. Det är därför jag alltid varit aktiv i både SD och SDU och alltid tyckt det varit en självklarhet att partiet och förbundet har ett gott samarbete.

Varför är det så viktigt med ett gott samarbete då?
Det man kan se är att SD som parti har ökat markant inom samtliga väljargrupper förutom ungdomar där vi stagnerat och i vissa undersökningar minskat drastiskt. Det håller inte att vi bara ökat medlemsmässigt – allt annat vore ett praktfiasko- vi måste även stärka oss i opinionen. Jag är fullt övertygad om att stödet bland unga kan härledas till den problematiska inställning som förbundsledningen haft mot partiet. Om man ser till att vi börjar samarbete ordentligt kommer vi kunna bistå varandra med resurser, kompetens och mankraft på ett sett som möjliggör det för hela vår rörelse att nå sitt fulla potential.

Tack för ordet

Tobias Andersson

Tobias