RS 150901 | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

RS 150901

Idag lyftes motionen från Heikki angående att stödja UNHCR´s viktiga arbete.
Förslag till beslut var att avslå motionen, Heikki yrkade på bifall till motionen.
Men regionstyrelsen valde att avslå motionen.
Yrkandet bifogas nedan som PDF

RSärende7