RS 150616 | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

RS 150616

Sverigedemokraterna var aktiva under dagens sammanträde.
Se bifogade filer ”ärende 3, ärende 4 samt ärende 7”.

I korthet: Vi förtydligade vårt avstånd till motionen om att flytta residensstaden till Göteborg. Motionen avslogs. Vi avstod liksom de andra partierna i att vara med i att forma detaljbudgeten då vår budget inte vann gehör i regionfullmäktige.( De andra oppositionspartierna härmade vårt ställningstagande). Vi hade ett ändringsyrkande i ärendet som handlade om framtidens kataraktsjukvård i Göteborg. Majoriteten påskyndar upphandling av privata vårdgivare, vilket vi var emot.

ärende 3 ärende 7 ärende 4