RS 150602 | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

RS 150602

Idag kom två motioner tillbaka som SD har lämnat in.
Ärende 1 yttrande över motion skriven av Hanna Wigh om inrättande av en psykiatrinämnd.
Ärende 2 yttrande över motion skriven av Kurt Karlsson om folkhögskola för nya medborgare.

Tjänstemännens förslag till beslut var avslag.
Vi yrkade i båda fallen på att motionerna skulle vara besvarade.
Läser man utredningarna från tjänstemännen så tolkas det som att motionen är besvarad, inte avslag.

Övriga partier följde dock tjänstemännens förslag och avslog motionerna.

Våra yrkanden bifogade som PDF, motionerna finns under sidan för motioner.
yrkande ärende 1 yrkande ärende 2