Rödgröna budgeten ger underskott på 200 miljoner i Västra Götaland | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Rödgröna budgeten ger underskott på 200 miljoner i Västra Götaland

Den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, presenterar 6 maj 2013 sitt budgetförslag för 2014. Man lägger ett budgetförslag som ger ett underskott på över 200 miljoner. Man hoppas på att ekonomin blir bättre under senare delen av året, annars kommer en skattehöjning på 10 öre. Sverigedemokraternas regiongrupp får försöka prestera en bättre budget. Bäst att börja kika på självfinansieringen på kollektivtrafiken. Där brukar rödgröna ledningen lägga sig lågt.
Satsning på naturbruksgymnasier  glädjer däremot  SD-regiongruppen.  SD har på riksnivå precis presenterat en vårbudget med satsning på landsbygden. Jag var själv uppe i talarstolen vid förra regionmötet och talade mig varm för dessa naturbruksgymnasier. Min idé var att marknadsföra utbildningen mer. Jordbruksnäring mfl skriker efter arbetskraft och massor av ungdomar går arbetslösa. Dessutom har naturbruks-skolorna för få sökande. En märklig kalkyl.

Länk till hela förslaget

Matz Dovstrand
Politisk sekreterare
Västra Götalandsregionen