Regionstyrelsen 150331 | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Regionstyrelsen 150331

Mötet idag var ganska kort, det var få ärenden av principiell beskaffenhet som togs upp.
Ärendet ”inriktning för den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborgsområdet” togs upp idag igen då den blev bordlagd förra mötet på Socialdemokraternas begäran.
Alla partier hade egna yrkande inklusive vi.

Vi lade en protokollsanteckning till ärende 5 ”yttrande över motion av Linn Brandström m fl (M) om mödrahälsovård och gynekologi på primärvårdsnivå på lika villkor i hela Västra Götalandsregionen”.
Det syftade egentligen till hennes andemening med motionen, inte attsatsen.
Andemeningen i motionen var att öppna upp för vårdval inom mödrahälsovård och gynekologi, vilket vi ställde oss negativa till.

Vi lade även in en protokollsanteckning till ärende 17 Funktionellt prioriterat vägnät.
Vi ställde oss bakom regionstyrelsens förslag till yttrande men valde ändå att ”highlighta” vissa för oss viktiga vägar och hur vi önskar trafikverket att agera.

RS 150331 ärende 17 RS 150331 ärende 5