Regionstyrelsen 150224 | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Regionstyrelsen 150224

 

I regionstyrelsen idag lämnade vi en protokollsanteckning i ärende 1 angående detaljbudgeten för 2015.

Då det är majoritetens budget och prioriteringar som råder, valde Sverigedemokraterna att inte delta i beslutet.

Protokollsanteckningen finns att läsa som PDF  nedan.

RS 150224 protokollsanteckning