Regionstyrelsen 150210 | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Regionstyrelsen 150210

Vi gjorde idag en protokollsanteckning i ärende 2 angående styrdokument, visioner och policyer för Västra Götalandsregionen 2015
Då sverigedemokraterna inte tidigare haft djupare insyn i/kunnat påverka eller varit delaktiga i beslut gällande styrdokument, visioner och policyer för Västra Götalandsregionen avstår vi från att delta i beslutet.

I ärende 10:1 lämnade vi in ett yrkande där vi lyckades få enighet i regionstyrelsen.

Idag har vi lyssnat på ett mycket intressant föredrag angående kompentensutveckling under regionstyrelsemötet.

yrkande samrådexterna 10 februari ärende 10:1

prokollsanteckning ärende 2