Regionpolitiken | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Regionpolitiken

1. Sverigedemokraterna I Västra Götaland
Sverigedemokraternas Västdistrikt inkluderade från början hela nuvarande Västra Götaland. I och med att partiet har vuxit sig starkt har nya mindre distrikt bildas, och idag ryms fem distrikt motsvarande valkretsarna i regionen. Inför valet 2010 samlades distrikten i regionen för att gemensamt ta fram ett valmanifest. Partiet gick till val på en sverigedemokratisk politik för sjukvård och regional utveckling. Valresultatet gav Sverigedemokraterna sju mandat i regionfullmäktige. Omvalet i maj 2011 blev en stor prövning för alla partier vars hälso- och sjukvårdspolitik i regionen tydligt sattes på prov. Trots det låga valdeltagandet ökade Sverigedemokraterna och befäste sin position som vågmästare i regionen. Sverigedemokraterna fick 5,8% av rösterna och nio mandat i regionfullmäktige. Det var en ökning med 1,4 procentenheter som gav två nya regionala mandat. Vi har som mål att efter valet 2014 vara det tredje största partiet i Västra Götalandsregionen. Stigande opinionssiffror tyder på detta och är egentligen helt logiskt då vi utgör den tredje
kraften i svensk politik. Sverigedemokraterna är här för att stanna och vi är här för att ta ansvar!

2. Visioner och utmaningar
Drömmen om det svenska folkhemmet har sedan länge glömts av de föregående förespråkarna, men när drömmen försvann för andra ser Sverigedemokraterna fortfarande den idén som en självklar målsättning för samhället. För oss är en balanserad och klok nationalism parad med socialkonservatism grunden för folkhemmet. Regionens vision om Det Goda Livet är inte god nog för Sverigedemokraterna. Den visionen siktar inte tillräckligt högt. Den når inte upp till vår dröm om det ”Svenska folkhemmet”. Sverigedemokraterna eftersträvar ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle där näringsliv, medborgare och stat samarbetar och har ett gemensamt mål. Näringslivet och politikerna bör vara överens över hur ett svenskt folkhem ska se ut. De kan tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för ett välmående samhälle. Det moderna folkhemmets grundstenar ska vila i en pragmatisk och  verklighetsanpassad idé, många hjul behöver inte uppfinnas på nytt. Sverigedemokraternas eftersträvar ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle och det är utifrån den utgångspunkten som vi kritiserar förda invandrings- och integrationspolitiken. Denna misslyckade politik har inneburit stora ekonomiska och sociala kostnader för vårt samhälle. Vi vill inte förringa den goda insats som många invandrare gjort och gör, men faktum är att invandringens effekter och dess nettokostnad har slagit hårt mot välfärdssamhället. En huvudlös politik har kostat samhället miljarder i form av förlorad välfärd.

Politik handlar om prioriteringar, och Sverigedemokraterna prioriterar de svenskar och invandrare som nu bor i landet. Vi förstår att vi drastiskt måste minska invandringen till vårt land och snarast möjligt se till att de som kommit till vårt land lär sig språket, tar till sig de svenska grundvärderingarna och kommer ut i arbete. Vi eftersträvar ett Sverige med en stark nationell gemenskap. Det mångkulturella samhället är inget hållbart samhälle. När människor inte känner en naturlig gemenskap med varandra så minskar samarbete, tillit och därmed viljan att bidra till det gemensamma. På så sätt urholkas grunden för den solidariskt finansierade välfärden, och det drabbar i allra högsta grad den verksamhet som Västra Götalandsregionen ansvarar för. Alieneringen innebär också direkta hälsorisker. Människor som inte känner att de tillhör en naturlig gemenskap riskerar i högre grad än andra sin mentala och fysiska hälsa. EU-projektet har blivit en katastrof för alla länder i Europa och hela världsdelen. Framförallt
EMU-projektet har varit en felaktig tanke från början och skapat problem för hela kontinenten under lång tid framöver. EMU har satt den nationella ekonomiska självständigheten ur spel och dragit hela nationer i fördärvet. Tack och lov har Sverige fortfarande det manöverutrymme kvar som det innebär att ha en egen valuta. Globaliseringen riskerar och förtunna folkkulturer att slå sönder naturliga gemenskaper, inte bara i Sverige utan i alla delar världen.

Länk till vårt budgetförslag för 2014