Pressmeddelande – SD kräver slopad förmånsbeskattning | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Pressmeddelande – SD kräver slopad förmånsbeskattning

Sverige befinner sig i en sjukvårdskris som aldrig tidigare upplevts. Covid-19 har på kort tid spridit sig från epicentrumet Region Stockholm till flerparten av Sveriges regioner. Bekämpandet av smittan sätter vår sjukvård, och framförallt vår hälso-och sjukvårdspersonal under stor press.

Många goda initiativ har kommit in från allmänheten, med restauranger som skänker bort lunchlådor och privatpersoner som skjutsar sjukvårdspersonal till jobbet så att de kan undvika kollektivtrafiken.
Men Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser att mer behöver göras från regionens sida för att stödja vår personal.

Vår region har valt att tillfälligt slopa avgiften för bilparkeringar vid våra sjukhus, Men tyvärr vet vi också att vår hälso- och sjukvårdspersonal också på grund av det kan bli förmånsbeskattad.
Vi ser även att regionen med fördel också kan dela ut gratis lunchkuponger för personal som jobbar nära Covid-19 patienter.

Sverigedemokraterna väcker i nästa sammanträde med regionstyrelsen ett initiativärende där vill vill uppdra åt regionstyrelsen att särskilt författa en hemställan till finansdepartementet i syfte att uppnå en slopad förmånsbeskattning av sjukvårdspersonal under covid-19-pandemin.

 

För att möjliggöra för vår region att hjälpa hälso-och sjukvårdspersonalen som dagligen sliter för att rädda våra medborgares liv behöver regeringen omgående slopa förmånsbeskattningen för hälso-och sjukvårdspersonal, säger Heikki Klaavuniemi Regionråd och gruppledare för Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen.