Pressmeddelande Rökfritt Sverige 2025 | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Pressmeddelande Rökfritt Sverige 2025

Pressmeddelande

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen antar målsättningen om ett rökfritt Sverige 2025 efter en motion från Sverigedemokraterna behandlats.
Detta välkomnar vi i Sverigedemokraterna. Rökning är fortsatt en av de främsta orsakerna till förtida död och lidande. Bestyrkt fakta visar att varannan rökare i förtid av sin rökning och densamme förlorar i genomsnitt tio år av sin förväntade livslängd.
Andelen bland populationen i Sverige som dagligen röker är 11 %, 10 % röker sporadiskt.. Enligt Socialstyrelsens uppgifter så slås det fast att 12 000 personer dör varje år av rökning och att 100 000 per år insjuknar i sjukdomar relaterade till rökning.
Därför var denna motion viktig för Sverigedemokraterna att lägga. Vi driver flera politiska frågor som syftar till att göra tidiga insatser som stärker folkhälsan.
Svensk och även regional sjukvårdspolitik är mästerlig att debattera hur man behandlar symptom, däremot saknas det ofta debatt och åtgärder som motverkar symptomen.
Heikki Klaavuniemi
Regionråd (SD)

Motionärerna:
Björn Tidland (SD)
Patric Silfverklinga (SD)