Pressmeddelande angående kommande beslut om flaggning inom VGR | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Pressmeddelande angående kommande beslut om flaggning inom VGR

Gällande SD-Vgr’s yrkande i ärendet som rör regionens kommande flaggpolicy: Till dags dato har Sverigedemokraterna lämnat in över 100 skriftliga yrkanden i regionstyrelsen, regionfullmäktige och andra nämnder, vilka tyvärr sällan förmedlas vidare av media. -Även om de flera gånger påverkat beslut eller kunnat påverka till det bättre. Då flera medier väljer att rubriksätta insinuerande och utelämnar delar ur vårt yrkande till nästkommande Regionstyrelsemöte, så väljer vi att publicera yrkandet i sin helhet. Vi vill ha en enkel och rak flaggpolicy, det är vårt budskap och inga andra tolkningar behövs att göra.
Riktlinje för flaggning VGR