Pressmeddelande 2020-11-30 Budget VGR | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Pressmeddelande 2020-11-30 Budget VGR

Sverigedemokraterna lägger tilläggsyrkanden i Regionfullmäktige.

Budgetdebatten i regionfullmäktige är i full gång.
SD föreslår i sitt budgetförslag bland annat ytterligare 200mnkr mer till HSN-nämnderna, vi lämnar förslag om att låta privata vårdbolag använda våra operationslokaler, vi påtalar också det enorma behovet om att regionerna i Sverige MÅSTE hjälpa varandra med köreducering, där tror vi att vår region är rätt region att axla ett byggande av bra samarbete, inte bara nu under Covid-19 utan även efter.

Vi ger även ett förslag om att tillskjuta 700mnkr till personalens löneutveckling. Det är oerhört viktigt att personalens lönenivå är jämlik våra grannregioners. Så är inte fallet idag.

Alla partier kommer debattera länge. Men imorgon när beslutet kommer tas så har Grönblåsamverkan inte blivit övertygad om att ändra sitt förslag. Socialdemokraterna och SD möjligen kan enas om ett budgetförslag men Vänsterpartiet kommer i vanlig ordning lägga ner sin röst. Grönblås budgetförslag är på förhand bestämt att vinna.

Detta sker trots att det egentligen finns andra förutsättningar.

Sverigedemokraterna är beredda på att ta ansvar, men Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer aldrig enas tillsammans med oss om ett budgetförslag i sin helhet.
Denna vanliga process är inget som Sverigedemokraterna tänker sitta i år efter år och följa.
Det finns möjligheter att bra budgetförslag och politik blir beslutade imorgon, vi kan få ett budgetbeslut som också speglar oppositionens budgetförslag.
SD kommer därför inte bara yrka bifall på sitt budgetförslag. SD kommer också föreslå ett flertal tilläggsyrkanden som regionfullmäktige provar efter budgetförslaget är fastställt imorgon.
Tilläggsyrkanden speglar SD, S :s och V:s budgetförslag och ska provas separata från varandra.
 

Tilläggsyrkandena 

Regionfullmäktige beslutar 
Att: Tillföra personalutskottet 700mnkr att finansiera konkurrenskraftiga löner i Västra Götalandsregionen. Hur fördelningen av medlen på bästa sätt kan ske ska bestämmas genomförhandlingar med de fackliga organisationerna. Aviserade höjningar av OB-tillägget ska ingå i dessa förhandlingar.

Regionfullmäktige beslutar 
Att: Tillföra 250 mnkr till jämställda löner i låglönesatsning. Detta för att prioritera yrkesgrupperna sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor och andra kvinnodominerade yrkesgrupper. De allra lägst avlönade, servicepersonalen är också prioriterade.

Regionfullmäktige beslutar
Att: Tillföra ett generellt tillskott till HSN-nämnderna utöver indexhöjningen på 200 mnkr under budget- och plan perioden.

Regionfullmäktige beslutar
Att: Tillföra ett generellt tillskott till HSN-nämnderna utöver indexhöjningen på 450 mnkr under budget- och plan perioden.

Regionfullmäktige beslutar
Att: Flytta 230 miljoner kronor av statsbidraget för kömiljarden från Regionstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnderna 2021 och långsiktigt.

För frågor

Kontakta

Lena Mjörnell
Lena.mjornell@vgregion.se
0761421814

Alternativt
Heikki Klaavuniemi
Heikki.klaavuniemi@vgregion.se
0700824200