Pressmeddelande 150915 | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Pressmeddelande 150915

Angående ärende 13:1 i regionstyrelsen 150915 ”Uppdrag till Naturbruksstyrelsen 2016”
Sverigedemokraterna hade hellre velat se en mer konservativ lösning och sökt andra sätt att lösa den uppkomna krisen inom Naturbruksutbildningarna.
Vi värnar om basala yrkesrelaterade utbildningar och de återfinns rättvist och geografiskt väl utspridda i regionen.
Nu har majoriteten fattat beslut om att helt mörklägga Fyrbodals-området samt att avveckla Strömma naturbruksgymnasium.
SD har i tidigt skede underkänt den utredning som RUN beställde av tjänstemännen, den utredning som föranledde till dagens beslut.
Vi menar att man kan finna synergieffekter tillsammans med de folkhögskolor som regionen också driver.
Det är också fel läge att lägga ner strategiskt viktiga skolor då efterfrågan till linjerna från vuxna elever så tydligt ökar, samtidigt som regionen ber om tillstånd hos staten att ta över utbildningsansvaret från arbetsförmedlingen.

För mer information var vänlig se pdf nedan.

RS ärende 13 1
För mer information kontakta

Heikki Klaavuniemi regionråd (SD)

oppositionspartiet_rosa_small