Sverigedemokraterna i Västra Götaland | Sida 7

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Här presenterar vi vår politik och våra politiker.
Tag gärna kontakt med oss om ni har några tankar eller funderingar.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd / Gruppledare
 • Pressmeddelande angående ärende som behandlades i regionfullmäktige 2015-09-22

  Av Matheus Enholm den 23 september, 2015
  0

  Sverigedemokraterna har i ett skarpt läge under en månads tid varit tydliga med vår linje om att behålla alla sex skolor i regionen är den väg vi önskar.
  Vi tror oss se möjliga synergieffekter mellan folkhögskolor och naturbruksgymnasier,
  samtidigt som man inrättar framtidshållbara kunskapskluster där ingen geografisk del i regionen blir bortglömd.
  Vi tror på landsbygdens överlevnad på riktigt! Igår var tydligheten från oss densamma.
  Dock blev vi under gårdagens debatt något lugnare när majoriteten till slut gav med sig och släppte planerna temporärt på att avveckla Strömma, Dingle samt Nuntorps naturbruksgymnasier.
  Nu är skolorna fredade till vårterminen 2017. Nu börjar nästa steg i processen som vi tänker fullfölja i arbetet i Regionala utvecklingsnämnden samt Regionstyrelsen.
  Nämligen att tillgodose att majoritetens vita flagga inte slutar i nedläggningar efter vårterminen 2017.

   

  Längre pressmeddelande:
  Pressmeddelande 150923

  oppositionspartiet_rosa_small

 • En kort kommentar efter dagens fullmäktige

  Av Matheus Enholm den 22 september, 2015
  0

  En kort kommentar kopplat till ärende 21: Uppdrag till naturbruksstyrelsen 2016 som idag behandlades på Regionfullmäktige. (Imorgon släpper vi ett längre pressmeddelande).

  Sverigedemokraterna har i ett skarpt läge under en månads tid varit tydliga med vår linje om att behålla alla sex skolor i regionen är den väg vi önskar. Vi tror oss se möjliga synergieffekter mellan folkhögskolor och naturbruksgymnaiser, samtidigt som man inrättar framtidshållbara kunskapskluster där ingen geografisk del i regionen blir bortglömd. Vi tror på landsbygdens överlevnad på riktigt! Idag var tydligheten från oss densamma. Dock blev vi under dagens debatt något lugnare när majoriteten till slut gav med sig och släppte planerna temporärt på att avveckla Strömma, Dingle samt Nuntorps naturbruksgymnasier. Nu är skolorna fredade till vårterminen 2017.

  Nu börjar nästa steg i processen som vi tänker fullfölja i arbetet i Regionala utvecklingsnämnden samt Regionstyrelsen. Nämligen att tillgodose att majoritetens vita flagga inte slutar i nedläggningar efter vårterminen 2017.

   

  Heikki Klaavuniemi Regionråd (SD)

  oppositionspartiet_rosa_small

   

 • Pressmeddelande 150915

  Av Matheus Enholm den 15 september, 2015
  0

  Angående ärende 13:1 i regionstyrelsen 150915 ”Uppdrag till Naturbruksstyrelsen 2016”
  Sverigedemokraterna hade hellre velat se en mer konservativ lösning och sökt andra sätt att lösa den uppkomna krisen inom Naturbruksutbildningarna.
  Vi värnar om basala yrkesrelaterade utbildningar och de återfinns rättvist och geografiskt väl utspridda i regionen.
  Nu har majoriteten fattat beslut om att helt mörklägga Fyrbodals-området samt att avveckla Strömma naturbruksgymnasium.
  SD har i tidigt skede underkänt den utredning som RUN beställde av tjänstemännen, den utredning som föranledde till dagens beslut.
  Vi menar att man kan finna synergieffekter tillsammans med de folkhögskolor som regionen också driver.
  Det är också fel läge att lägga ner strategiskt viktiga skolor då efterfrågan till linjerna från vuxna elever så tydligt ökar, samtidigt som regionen ber om tillstånd hos staten att ta över utbildningsansvaret från arbetsförmedlingen.

  För mer information var vänlig se pdf nedan.

  RS ärende 13 1
  För mer information kontakta

  Heikki Klaavuniemi regionråd (SD)

  oppositionspartiet_rosa_small

 • RS 150901

  Av Matheus Enholm den 1 september, 2015
  0

  Idag lyftes motionen från Heikki angående att stödja UNHCR´s viktiga arbete.
  Förslag till beslut var att avslå motionen, Heikki yrkade på bifall till motionen.
  Men regionstyrelsen valde att avslå motionen.
  Yrkandet bifogas nedan som PDF

  RSärende7

 • SDU ska välja ny förbundsordförande.

  Av Matheus Enholm den 29 augusti, 2015
  0

  Nyheten att en av kandidaterna kommer från västra Sverige har nått oss.
  Detta uppmärksammar vi genom att presentera en intervju gjord med honom.
  Med detta önskar vi honom lycka till.

   

  Mitt namn är Tobias Andersson och jag kommer från Skövde. Jag är nyinflyttad i Göteborg där jag alldeles strax ska börja studera ekonomi med analytisk inriktning på Handels vid Göteborgs Universitet. Utöver mina studier uppskattar jag att träna och är framförallt politiskt aktiv i SD och SDU.

  Intressant, vad har du för uppdrag inom SD och SDU?
  Jag är suppleant i SD Skövde, ledamot i SD Skaraborg, ersättare i barn- och utbildningsnämnden och gruppledare för SD i Skövde kommunfullmäktige. Inom SDU är jag ordförande för SDU Skaraborg, vice ordförande för SDU Väst och utbildningspolitisk utskottsledare för SDU. Det kanske mest intressanta och aktuella är dock att jag kandiderar till förbundsordförande för SDU.

  Förbundsordförande är ett väldigt stort uppdrag, vad fick dig att fatta beslutet om att kandidera till den posten?
  Det har under en längre tid funnits en opposition inom SDU som varit kritiska till nuvarande förbundsledning och dess ageranden. Jag tillhör denna opposition och har sedan en tid tillbaka varit dess ledare då jag som sagt kandiderar till förbundsordförande. Anledningen till att jag fattade det beslutet är kortfattat för att jag inte kunde sitta stilla utan att göra något samtidigt som relationen mellan vårt parti och förbund ständigt försämras.

  Det var den kortfattade förklaringen, vill du utveckla dig lite?
  Absolut! Mitt politiska engagemang har alltid ämnat att bidra maximalt till vår rörelse. Jag har alltid sett förbund och parti som två separata delar inom samma rörelse som strävar mot samma mål men som primärt riktar in sig mot olika målgrupper och till viss del använder sig av olika metoder. Det är därför jag alltid varit aktiv i både SD och SDU och alltid tyckt det varit en självklarhet att partiet och förbundet har ett gott samarbete.

  Varför är det så viktigt med ett gott samarbete då?
  Det man kan se är att SD som parti har ökat markant inom samtliga väljargrupper förutom ungdomar där vi stagnerat och i vissa undersökningar minskat drastiskt. Det håller inte att vi bara ökat medlemsmässigt – allt annat vore ett praktfiasko- vi måste även stärka oss i opinionen. Jag är fullt övertygad om att stödet bland unga kan härledas till den problematiska inställning som förbundsledningen haft mot partiet. Om man ser till att vi börjar samarbete ordentligt kommer vi kunna bistå varandra med resurser, kompetens och mankraft på ett sett som möjliggör det för hela vår rörelse att nå sitt fulla potential.

  Tack för ordet

  Tobias Andersson

  Tobias