Sverigedemokraterna i Västra Götaland | Sida 7

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Här presenterar vi vår politik och våra politiker.
Tag gärna kontakt med oss om ni har några tankar eller funderingar.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd / Gruppledare
 • Pressmeddelande 150915

  Av Matheus Enholm den 15 september, 2015
  0

  Angående ärende 13:1 i regionstyrelsen 150915 ”Uppdrag till Naturbruksstyrelsen 2016”
  Sverigedemokraterna hade hellre velat se en mer konservativ lösning och sökt andra sätt att lösa den uppkomna krisen inom Naturbruksutbildningarna.
  Vi värnar om basala yrkesrelaterade utbildningar och de återfinns rättvist och geografiskt väl utspridda i regionen.
  Nu har majoriteten fattat beslut om att helt mörklägga Fyrbodals-området samt att avveckla Strömma naturbruksgymnasium.
  SD har i tidigt skede underkänt den utredning som RUN beställde av tjänstemännen, den utredning som föranledde till dagens beslut.
  Vi menar att man kan finna synergieffekter tillsammans med de folkhögskolor som regionen också driver.
  Det är också fel läge att lägga ner strategiskt viktiga skolor då efterfrågan till linjerna från vuxna elever så tydligt ökar, samtidigt som regionen ber om tillstånd hos staten att ta över utbildningsansvaret från arbetsförmedlingen.

  För mer information var vänlig se pdf nedan.

  RS ärende 13 1
  För mer information kontakta

  Heikki Klaavuniemi regionråd (SD)

  oppositionspartiet_rosa_small

 • RS 150901

  Av Matheus Enholm den 1 september, 2015
  0

  Idag lyftes motionen från Heikki angående att stödja UNHCR´s viktiga arbete.
  Förslag till beslut var att avslå motionen, Heikki yrkade på bifall till motionen.
  Men regionstyrelsen valde att avslå motionen.
  Yrkandet bifogas nedan som PDF

  RSärende7

 • SDU ska välja ny förbundsordförande.

  Av Matheus Enholm den 29 augusti, 2015
  0

  Nyheten att en av kandidaterna kommer från västra Sverige har nått oss.
  Detta uppmärksammar vi genom att presentera en intervju gjord med honom.
  Med detta önskar vi honom lycka till.

   

  Mitt namn är Tobias Andersson och jag kommer från Skövde. Jag är nyinflyttad i Göteborg där jag alldeles strax ska börja studera ekonomi med analytisk inriktning på Handels vid Göteborgs Universitet. Utöver mina studier uppskattar jag att träna och är framförallt politiskt aktiv i SD och SDU.

  Intressant, vad har du för uppdrag inom SD och SDU?
  Jag är suppleant i SD Skövde, ledamot i SD Skaraborg, ersättare i barn- och utbildningsnämnden och gruppledare för SD i Skövde kommunfullmäktige. Inom SDU är jag ordförande för SDU Skaraborg, vice ordförande för SDU Väst och utbildningspolitisk utskottsledare för SDU. Det kanske mest intressanta och aktuella är dock att jag kandiderar till förbundsordförande för SDU.

  Förbundsordförande är ett väldigt stort uppdrag, vad fick dig att fatta beslutet om att kandidera till den posten?
  Det har under en längre tid funnits en opposition inom SDU som varit kritiska till nuvarande förbundsledning och dess ageranden. Jag tillhör denna opposition och har sedan en tid tillbaka varit dess ledare då jag som sagt kandiderar till förbundsordförande. Anledningen till att jag fattade det beslutet är kortfattat för att jag inte kunde sitta stilla utan att göra något samtidigt som relationen mellan vårt parti och förbund ständigt försämras.

  Det var den kortfattade förklaringen, vill du utveckla dig lite?
  Absolut! Mitt politiska engagemang har alltid ämnat att bidra maximalt till vår rörelse. Jag har alltid sett förbund och parti som två separata delar inom samma rörelse som strävar mot samma mål men som primärt riktar in sig mot olika målgrupper och till viss del använder sig av olika metoder. Det är därför jag alltid varit aktiv i både SD och SDU och alltid tyckt det varit en självklarhet att partiet och förbundet har ett gott samarbete.

  Varför är det så viktigt med ett gott samarbete då?
  Det man kan se är att SD som parti har ökat markant inom samtliga väljargrupper förutom ungdomar där vi stagnerat och i vissa undersökningar minskat drastiskt. Det håller inte att vi bara ökat medlemsmässigt – allt annat vore ett praktfiasko- vi måste även stärka oss i opinionen. Jag är fullt övertygad om att stödet bland unga kan härledas till den problematiska inställning som förbundsledningen haft mot partiet. Om man ser till att vi börjar samarbete ordentligt kommer vi kunna bistå varandra med resurser, kompetens och mankraft på ett sett som möjliggör det för hela vår rörelse att nå sitt fulla potential.

  Tack för ordet

  Tobias Andersson

  Tobias

 • Sd först ut med ställningstagande rörande naturbruksskolorna i regionen

  Av Matheus Enholm den 24 augusti, 2015
  0

  Den 17 september kommer ett stort avgörande i regionutvecklingsnämnden som kommer påverka regionens landsbygd. SD är nu först ut med att redogöra för sitt ställningstagande.

  Läs det i denna PDF RUN 150917 naturbruk

  oppositionspartiet_rosa_small

 • Så vill vi reformera politiken i Västra Götalandsregionen.

  Av Matheus Enholm den 21 augusti, 2015
  0

  Detta är en insändare som skickats in till GP, Dagens Samhälle & Altinget, tyvärr valde dom att inte publicera den.

   

  Så vill vi reformera politiken i Västra Götalandsregionen.

  Sverigedemokraterna i Västra Götaland fick i valet 2014 ytterligare fem nya, friska mandat i regionfullmäktige.
  Under mandatperioden 2010-2014 (inklusive omvalet 2011) var Sverigedemokraterna indirekt och, enligt många, odemokratiskt utelämnade i kylan.
  Vi fick harva oss fram med knappa resurser. Vi tilläts inte ta del av arbetet i nämnder medan andra mindre partier fick insyn genom valteknisk samverkan med de större partierna.

  Efter förra valet blev det tydligt att väljarna ville ge oss större inflytande.
  Förutsättningarna förändrades dramatiskt vilket ger oss möjlighet att denna mandatperiod bredda vår politik aktivt.
  Sverigedemokraterna är ett mångfasetterat parti och det är vår ambition att just detta ska lysa igenom i den politik vi bedriver i regionen.
  Den socialkonservativa riktning partiet har valt, passar denna politiska breddning som handen i handsken.

  Det som skiljer oss från övriga partier är att vi vågar prioritera, vi vågar lägga besparingskrav på nämnder som genom åren tillåtits växa oproportionerligt av tidigare majoriteter. Den nuvarande fempartimajoriteten med Moderaterna i det högra hörnet och Miljöpartiet i det vänstra är också delaktiga i denna negativa förändring.
  Det ironiska är att vi får medhåll från deras egna led, men de låter ändå populismen segra.

  Den senaste tiden har vi tagit del av rapporter och nyheter som visar att sjukhusen redovisar underskott och att vårdcentraler läggs ner i effektiviseringssyfte eller med hänvisning till alltför detaljerade regler i KoK-boken (Krav och kvalitetsboken) som vårdcentralerna måste följa.

  Två gånger har skatten höjts och båda gångerna har argumenten varit att vården ska få del av skattehöjningen. Vid den senaste skattehöjningen kan vi medge att satsningar på sjukhusen faktiskt gjordes – men man presenterade i våras en nollsummeresultatbudget, vilket inte borgar för ekonomisk handlingskraft för sjukhusen eller de hotade vårdcentralerna.

  Vi har genom yrkanden försökt få till lättnader i den nyss nämnda KoK-boken, och lyckligtvis börjar det att hända saker där. Även om många problem fortfarande kvarstår, så upplever jag att vi varit med och påverkat till inte minst landsbygdssamhällenas fördel.

  Trygghet och tradition har länge varit ledstjärnor i vårt parti.
  Vi vill att regionens invånare ska vara trygga i vetskapen om att vården finns lättillgänglig när de behöver den. Vi vill bevara bygderna starka och därigenom också medverka till att förvalta de samhällstraditioner som råder där. Vi vill också skapa ekonomisk handlingskraft för utveckling av den gemensamma välfärden utan skattehöjningar.

  Vi kan också bidra till stora förbättringar för lantbrukare i vår region. Den offentliga sektorn i Sverige svarar för en tredjedel av livsmedelshandeln i Sverige.
  Det är därför enormt viktigt att vi erkänner våra västsvenska/svenska bönders produkter, vare sig de är konventionellt eller ekologiskt odlade. Studier som vi tagit del av, visar dessutom att de svenska konventionella produkterna innehåller mindre rester av kemikalieinblandningar och spår av antibiotika än EUs genomsnittliga ekologiska produktion.

  Väljarna visar ett ständigt ökat förtroende för vårt visade samhällsansvar och vi kommer i praktisk politik att förvalta detta förtroende.

  Vi benämns allt oftare som det enda oppositionspartiet i svensk politik och vi kommer att arbeta för att förstärka detta – på riktigt.

   

  Heikki Klaavuniemi
  Regionråd Västra Götalandsregionen (SD)

  oppositionspartiet_rosa_small