Sverigedemokraterna i Västra Götaland | Sida 7

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Här presenterar vi vår politik och våra politiker.
Tag gärna kontakt med oss om ni har några tankar eller funderingar.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd / Gruppledare
 • Sd först ut med ställningstagande rörande naturbruksskolorna i regionen

  Av Matheus Enholm den 24 augusti, 2015
  0

  Den 17 september kommer ett stort avgörande i regionutvecklingsnämnden som kommer påverka regionens landsbygd. SD är nu först ut med att redogöra för sitt ställningstagande.

  Läs det i denna PDF RUN 150917 naturbruk

  oppositionspartiet_rosa_small

 • Så vill vi reformera politiken i Västra Götalandsregionen.

  Av Matheus Enholm den 21 augusti, 2015
  0

  Detta är en insändare som skickats in till GP, Dagens Samhälle & Altinget, tyvärr valde dom att inte publicera den.

   

  Så vill vi reformera politiken i Västra Götalandsregionen.

  Sverigedemokraterna i Västra Götaland fick i valet 2014 ytterligare fem nya, friska mandat i regionfullmäktige.
  Under mandatperioden 2010-2014 (inklusive omvalet 2011) var Sverigedemokraterna indirekt och, enligt många, odemokratiskt utelämnade i kylan.
  Vi fick harva oss fram med knappa resurser. Vi tilläts inte ta del av arbetet i nämnder medan andra mindre partier fick insyn genom valteknisk samverkan med de större partierna.

  Efter förra valet blev det tydligt att väljarna ville ge oss större inflytande.
  Förutsättningarna förändrades dramatiskt vilket ger oss möjlighet att denna mandatperiod bredda vår politik aktivt.
  Sverigedemokraterna är ett mångfasetterat parti och det är vår ambition att just detta ska lysa igenom i den politik vi bedriver i regionen.
  Den socialkonservativa riktning partiet har valt, passar denna politiska breddning som handen i handsken.

  Det som skiljer oss från övriga partier är att vi vågar prioritera, vi vågar lägga besparingskrav på nämnder som genom åren tillåtits växa oproportionerligt av tidigare majoriteter. Den nuvarande fempartimajoriteten med Moderaterna i det högra hörnet och Miljöpartiet i det vänstra är också delaktiga i denna negativa förändring.
  Det ironiska är att vi får medhåll från deras egna led, men de låter ändå populismen segra.

  Den senaste tiden har vi tagit del av rapporter och nyheter som visar att sjukhusen redovisar underskott och att vårdcentraler läggs ner i effektiviseringssyfte eller med hänvisning till alltför detaljerade regler i KoK-boken (Krav och kvalitetsboken) som vårdcentralerna måste följa.

  Två gånger har skatten höjts och båda gångerna har argumenten varit att vården ska få del av skattehöjningen. Vid den senaste skattehöjningen kan vi medge att satsningar på sjukhusen faktiskt gjordes – men man presenterade i våras en nollsummeresultatbudget, vilket inte borgar för ekonomisk handlingskraft för sjukhusen eller de hotade vårdcentralerna.

  Vi har genom yrkanden försökt få till lättnader i den nyss nämnda KoK-boken, och lyckligtvis börjar det att hända saker där. Även om många problem fortfarande kvarstår, så upplever jag att vi varit med och påverkat till inte minst landsbygdssamhällenas fördel.

  Trygghet och tradition har länge varit ledstjärnor i vårt parti.
  Vi vill att regionens invånare ska vara trygga i vetskapen om att vården finns lättillgänglig när de behöver den. Vi vill bevara bygderna starka och därigenom också medverka till att förvalta de samhällstraditioner som råder där. Vi vill också skapa ekonomisk handlingskraft för utveckling av den gemensamma välfärden utan skattehöjningar.

  Vi kan också bidra till stora förbättringar för lantbrukare i vår region. Den offentliga sektorn i Sverige svarar för en tredjedel av livsmedelshandeln i Sverige.
  Det är därför enormt viktigt att vi erkänner våra västsvenska/svenska bönders produkter, vare sig de är konventionellt eller ekologiskt odlade. Studier som vi tagit del av, visar dessutom att de svenska konventionella produkterna innehåller mindre rester av kemikalieinblandningar och spår av antibiotika än EUs genomsnittliga ekologiska produktion.

  Väljarna visar ett ständigt ökat förtroende för vårt visade samhällsansvar och vi kommer i praktisk politik att förvalta detta förtroende.

  Vi benämns allt oftare som det enda oppositionspartiet i svensk politik och vi kommer att arbeta för att förstärka detta – på riktigt.

   

  Heikki Klaavuniemi
  Regionråd Västra Götalandsregionen (SD)

  oppositionspartiet_rosa_small

   

 • Av Matheus Enholm den 17 augusti, 2015
  0

  Nyhetsbrev från regionkansliet.
  Nyhetsbrev framsida

  Nyhetsbrev Aug 2015

 • Yrkande i HSS 150617

  Av Matheus Enholm den 17 juni, 2015
  0

  Sverigedemokraterna lade idag i hälso- och sjukvårdsstyrelsen ett tilläggsyrkande i det uppmärksammade ärendet ”revidering av kok-boken”.
  Mötet kunde inte enas kring beslut, ärendet bordlades en vecka.

  Yrkande ärende 1 HSS 150617

 • RS 150616

  Av Matheus Enholm den 16 juni, 2015
  0

  Sverigedemokraterna var aktiva under dagens sammanträde.
  Se bifogade filer ”ärende 3, ärende 4 samt ärende 7”.

  I korthet: Vi förtydligade vårt avstånd till motionen om att flytta residensstaden till Göteborg. Motionen avslogs. Vi avstod liksom de andra partierna i att vara med i att forma detaljbudgeten då vår budget inte vann gehör i regionfullmäktige.( De andra oppositionspartierna härmade vårt ställningstagande). Vi hade ett ändringsyrkande i ärendet som handlade om framtidens kataraktsjukvård i Göteborg. Majoriteten påskyndar upphandling av privata vårdgivare, vilket vi var emot.

  ärende 3 ärende 7 ärende 4