Sverigedemokraterna i Västra Götaland | Sida 7

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Här presenterar vi vår politik och våra politiker.
Tag gärna kontakt med oss om ni har några tankar eller funderingar.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd / Gruppledare
 • Av Matheus Enholm den 17 augusti, 2015
  0

  Nyhetsbrev från regionkansliet.
  Nyhetsbrev framsida

  Nyhetsbrev Aug 2015

 • Yrkande i HSS 150617

  Av Matheus Enholm den 17 juni, 2015
  0

  Sverigedemokraterna lade idag i hälso- och sjukvårdsstyrelsen ett tilläggsyrkande i det uppmärksammade ärendet ”revidering av kok-boken”.
  Mötet kunde inte enas kring beslut, ärendet bordlades en vecka.

  Yrkande ärende 1 HSS 150617

 • RS 150616

  Av Matheus Enholm den 16 juni, 2015
  0

  Sverigedemokraterna var aktiva under dagens sammanträde.
  Se bifogade filer ”ärende 3, ärende 4 samt ärende 7”.

  I korthet: Vi förtydligade vårt avstånd till motionen om att flytta residensstaden till Göteborg. Motionen avslogs. Vi avstod liksom de andra partierna i att vara med i att forma detaljbudgeten då vår budget inte vann gehör i regionfullmäktige.( De andra oppositionspartierna härmade vårt ställningstagande). Vi hade ett ändringsyrkande i ärendet som handlade om framtidens kataraktsjukvård i Göteborg. Majoriteten påskyndar upphandling av privata vårdgivare, vilket vi var emot.

  ärende 3 ärende 7 ärende 4

 • RS 150602

  Av Matheus Enholm den 3 juni, 2015
  0

  Idag kom två motioner tillbaka som SD har lämnat in.
  Ärende 1 yttrande över motion skriven av Hanna Wigh om inrättande av en psykiatrinämnd.
  Ärende 2 yttrande över motion skriven av Kurt Karlsson om folkhögskola för nya medborgare.

  Tjänstemännens förslag till beslut var avslag.
  Vi yrkade i båda fallen på att motionerna skulle vara besvarade.
  Läser man utredningarna från tjänstemännen så tolkas det som att motionen är besvarad, inte avslag.

  Övriga partier följde dock tjänstemännens förslag och avslog motionerna.

  Våra yrkanden bifogade som PDF, motionerna finns under sidan för motioner.
  yrkande ärende 1 yrkande ärende 2

 • RS 150519

  Av Matheus Enholm den 19 maj, 2015
  0

  Sverigedemokraterna drev idag igenom en återremiss av budget 2016 i regionstyrelsen.

  Läs bifogad PDF för mer info.
  Pressmeddelande150519