Sverigedemokraterna i Västra Götaland | Sida 6

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Här presenterar vi vår politik och våra politiker.
Tag gärna kontakt med oss om ni har några tankar eller funderingar.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd / Gruppledare
 • Beskrivning av vår satsning på Närtrafiken i VGR

  Av Matheus Enholm den 17 maj, 2016
  0

  Sverigedemokraterna föreslår i sin budgetsatsning en utveckling av Närtrafiken.
  En satsning vi tilldelar totalt 60mnkr, fördelat över tre år.

  Närtrafik är öppen för alla som vill resa till och från en adress på landsbygden, eller mindre tätort, där det inte finns linjelagd kollektivtrafik på nära håll.
  Resan kan ske till och från vissa förutbestämda hållplatser i större tätort, t ex affär, resecentra, busstation och vårdcentral.
  En skillnad mot vanlig linjelagd trafik är att den oftast utförs av mindre fordon, exempelvis taxibil.

  Vid beställning får resenären en exakt avresetid, men eftersom beställningarna samordnas inom tidsintervallet så ges inte en specifik ankomsttid.
  Resan betalas kontant till föraren och kostar 41 kr för resenären.  
  Närtrafik finns i dagsläget i 38 kommuner i Västra Götaland. Under 2015 utfördes ca 39 000 resor med Närtrafik.
  24 kommuner har idag ett ”grundutbud”, d.v.s måndag-fredag med 5 tidsintervaller, 4 kommuner har måndag-lördag, 8 kommuner har måndag till söndag.

  Sverigedemokraterna föreslår i budgetförslaget (utöver regionens redan antagna strategi att erbjuda närtrafik till alla 49 kommuner i slutet av 2016) att 2017 reformera grundutbudet till att omfatta måndag-söndag.
  Då flera kommuner redan nu är intresserade av tillköp som komplement till utbudet väljer vi att gynna fler kommuner genom att ändra definitionen av ”grundutbudet”.
  Grundutbudet ska ändras således till Måndag-Söndag.
  Genom detta förslag ökar vi attraktionskraften och konkurrenskraften för att leva på landsbygden.
  Man kan ta sig till tätorten och tillbaka utan dyra taxiresor och regionen slipper också att turlägga busstrafik på olönsamma linjer. Med detta förslag kan man också i framtiden mäta vilka stråk där linjelagd trafik är lönsam.
  Vi vill slå ett slag för att bryta urbaniseringen.

   

  Heikki Klaavuniemi SD
  Regionråd Västra Götalandsregionen

   

 • Sverigedemokraternas budget för Västra Götalandsregionen 2017 med plan för 18 & 19

  Av Matheus Enholm den 13 maj, 2016
  0

  Vi lanserar härmed Sverigedemokraternas budget för Västra Götalandsregionen.

  Budgeten ligger nedan som PDF
  Kontakta oss gärna om ni har frågor eller funderingar.
  Kontaktuppgifter till kansliet finner ni på hemsidan.
  010-44 100 65

  Framsida 2017

 • Motion om avgiftsfria gyncellprov

  Av Matheus Enholm den 8 april, 2016
  0

  Detta ärende kommer att hanteras vid nästa regionfullmäktige 2016-04-12, läs gärna hur vi ställde oss i ärendet när det var uppe i Regionstyrelsen.

  ärende 3

 • Interpellation till kulturnämndens ordförande

  Av Matheus Enholm den 13 november, 2015
  0

  Interpellationen har skapat stor debatt i flera stora nyhetsmedier idag.
  Media pekar ut SD som kulturens fiende.

  Tvärt om så ställer vi oss bakom att politiken ska ha en ”armlängds avstånd” till kulturen.

  I detta fallet så ifrågasätter vi enbart ifall det ska bekostas av skattemedel.

  Nedan ligger hela interpellationen bifogad som PDF.
  För frågor får ni gärna kontakta oss.

  interpellation till kulturnämndens ordförande

  oppositionspartiet_rosa_small