Sverigedemokraterna i Västra Götaland | Sida 5

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Här presenterar vi vår politik och våra politiker.
Tag gärna kontakt med oss om ni har några tankar eller funderingar.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd / Gruppledare
 • Motioner lagda i regionen idag!

  Av Matheus Enholm den 14 juni, 2016
  0

  Efter dagens budgetdebatt i regionen lämnar in 5 nya motioner som går i ledet av vår budgetmotion.

  Motionerna finns nedan som PDF.
  Hör gärna av er till kansliet om ni har några frågor eller funderingar.

  Läkare på landsbygden
  Motionnärtrafik
  Motion Endgame Sverige
  Motion Folkhögskolor och yrkesförberedande v2
  Motion projekt fuskåkning

  oppositionspartiet_rosa_small

 • Vi gillar fortfarande svensk mat

  Av Matheus Enholm den 4 juni, 2016
  0

  Vi gillar fortfarande svensk mat

  ”Köp inte kyckling från Thailand”. -Uppmanar nu WWF (Världsnaturfonden).
  Inom thailändsk kycklinguppfödning används för mycket antibiotika och i årets rapport av WWF:s så kallade köttguide får köttet därifrån rött ljus. Om detta har flera medier i Sverige redan rapporterat.

  Färsk och djupfryst kyckling är förbjudet att importera in i Sverige, men det färdiglagade köttet är tillåtet.
  Enligt SVT såldes det förra året över 2 950 ton färdigtillagad thailändsk kyckling i Sverige. Merparten gick oavkortat till storkök i offentlig sektor och restauranger.

  2:e februari avgjorde regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen en motion som undertecknad skrev. Den blev avslagen av samtliga partiers ledamöter.
  Motionen tog avstamp i en då för stunden aktuell omvärldsbeskrivning där fakta läggs fram om hur antibiotikaanvändningen inom djurhållning i Sverige, Europa och övriga världen ser ut.
  Fakta som uppenbarligen ett år efter motion skrevs inte har vänt till det bättre.
  Med hög antibiotikaanvändning ökar också andelen multiresistenta bakterier, och de kan sedan via det livsmedel vi äter sprida sig till människan med katastrofala påföljder.

  Västra götalandsregionen har goda mål när det gäller inköp av ekologiska livsmedel, men vi saknar konkreta mål som specifikt leder upphandlingen till svenska produkter. Och där ska man icke förglömma de svenska konventionella som också är utomordentligt bra produkter.

  Det finns risker med att bara sätta upp mål med att öka andelen ekologiska produkter.
  Det målet talar inte om var köttet ska komma ifrån, det talar bara om att det ska uppfylla EU´s ekologiska krav.
  Således blir upphandlingen inte effektiv om man vill värna det svenska lantbruket. Studier som vi hänvisar till i motionen visar även att vår konventionella djurhållning i Sverige jämfört mot EU´s genomsnittliga ekologiska djurhållning innehåller lägre spår av multiresistenta bakterier.
  Anledningen är att de svenska reglerna för djurhållning, konventionellt såsom ekologisk, är strängare än EU´s krav på just det ekologiska.

  Ju tydligare vi kan bli i vår upphandling och ju mer värnande om våra svenska producenter vi kan bli motverkar förekomsten av detta snuskkött som WWF varnar om.

  I och med med dessa uppenbara fakta föreslog vi regionfullmäktige att av hälsomässiga men även därtill kopplade ekonomiska konsekvenser snarast ändra västra götalandsregionens inköpsrutiner så att svenskt konventionellt och svenskt ekologiskt prioriterades tydligare.
  Men regionfullmäktige röstade nej, flertalet ledamöter menade att motionens attsats var för tydlig, och möjligen kickade jantelagen in bland regionfullmäktiges ledamöter och för dem kändes det olustigt att erkänna våra svenska livsmedel och prioritera dessa före andra importerade produkter.

  Nåväl, vi ger inte upp. En ny motion är inlämnad, med samma syfte som den förra fast med ett annat uppdrag.

  Vi gillar svensk mat på riktigt.

  Heikki Klaavuniemi
  Regionråd VGR(SD)

  Heikki Klaavuniemi

 • Beskrivning av vår satsning på Närtrafiken i VGR

  Av Matheus Enholm den 17 maj, 2016
  0

  Sverigedemokraterna föreslår i sin budgetsatsning en utveckling av Närtrafiken.
  En satsning vi tilldelar totalt 60mnkr, fördelat över tre år.

  Närtrafik är öppen för alla som vill resa till och från en adress på landsbygden, eller mindre tätort, där det inte finns linjelagd kollektivtrafik på nära håll.
  Resan kan ske till och från vissa förutbestämda hållplatser i större tätort, t ex affär, resecentra, busstation och vårdcentral.
  En skillnad mot vanlig linjelagd trafik är att den oftast utförs av mindre fordon, exempelvis taxibil.

  Vid beställning får resenären en exakt avresetid, men eftersom beställningarna samordnas inom tidsintervallet så ges inte en specifik ankomsttid.
  Resan betalas kontant till föraren och kostar 41 kr för resenären.  
  Närtrafik finns i dagsläget i 38 kommuner i Västra Götaland. Under 2015 utfördes ca 39 000 resor med Närtrafik.
  24 kommuner har idag ett ”grundutbud”, d.v.s måndag-fredag med 5 tidsintervaller, 4 kommuner har måndag-lördag, 8 kommuner har måndag till söndag.

  Sverigedemokraterna föreslår i budgetförslaget (utöver regionens redan antagna strategi att erbjuda närtrafik till alla 49 kommuner i slutet av 2016) att 2017 reformera grundutbudet till att omfatta måndag-söndag.
  Då flera kommuner redan nu är intresserade av tillköp som komplement till utbudet väljer vi att gynna fler kommuner genom att ändra definitionen av ”grundutbudet”.
  Grundutbudet ska ändras således till Måndag-Söndag.
  Genom detta förslag ökar vi attraktionskraften och konkurrenskraften för att leva på landsbygden.
  Man kan ta sig till tätorten och tillbaka utan dyra taxiresor och regionen slipper också att turlägga busstrafik på olönsamma linjer. Med detta förslag kan man också i framtiden mäta vilka stråk där linjelagd trafik är lönsam.
  Vi vill slå ett slag för att bryta urbaniseringen.

   

  Heikki Klaavuniemi SD
  Regionråd Västra Götalandsregionen

   

 • Sverigedemokraternas budget för Västra Götalandsregionen 2017 med plan för 18 & 19

  Av Matheus Enholm den 13 maj, 2016
  0

  Vi lanserar härmed Sverigedemokraternas budget för Västra Götalandsregionen.

  Budgeten ligger nedan som PDF
  Kontakta oss gärna om ni har frågor eller funderingar.
  Kontaktuppgifter till kansliet finner ni på hemsidan.
  010-44 100 65

  Framsida 2017