Sverigedemokraterna i Västra Götaland | Sida 4

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Här presenterar vi vår politik och våra politiker.
Tag gärna kontakt med oss om ni har några tankar eller funderingar.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd / Gruppledare
 • Pressmeddelande 170516

  Av Matheus Enholm den 16 maj, 2017
  0

  Idag lade Sverigedemokraterna en viktig motion om att höja anslaget till projektet jämställda löner.
  Öppna filen för att ta del av vårt pressmeddelande och mer information.

  motionjämställda löner

  Pressmeddelande 170516

 • Initiativärende HSS 170316

  Av Matheus Enholm den 15 mars, 2017
  0

  Med anledning av att Kungälvs sjukhusledning meddelat att sjukhuset ställer in alla planerade operationer så lyfter SD detta som ett initiativärende till morgondagens Hälso-och sjukvårdsstyrelsemöte.

  initiativärende 170316

 • Pressmeddelande angående kommande beslut om flaggning inom VGR

  Av Matheus Enholm den 2 mars, 2017
  0

  Gällande SD-Vgr’s yrkande i ärendet som rör regionens kommande flaggpolicy: Till dags dato har Sverigedemokraterna lämnat in över 100 skriftliga yrkanden i regionstyrelsen, regionfullmäktige och andra nämnder, vilka tyvärr sällan förmedlas vidare av media. -Även om de flera gånger påverkat beslut eller kunnat påverka till det bättre. Då flera medier väljer att rubriksätta insinuerande och utelämnar delar ur vårt yrkande till nästkommande Regionstyrelsemöte, så väljer vi att publicera yrkandet i sin helhet. Vi vill ha en enkel och rak flaggpolicy, det är vårt budskap och inga andra tolkningar behövs att göra.
  Riktlinje för flaggning VGR

 • Nyhetsbrev 4, februari 2017

  Av Matheus Enholm den 16 februari, 2017
  0

 • Pressmeddelande Rökfritt Sverige 2025

  Av Matheus Enholm den 11 januari, 2017
  0

  Pressmeddelande

  Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen antar målsättningen om ett rökfritt Sverige 2025 efter en motion från Sverigedemokraterna behandlats.
  Detta välkomnar vi i Sverigedemokraterna. Rökning är fortsatt en av de främsta orsakerna till förtida död och lidande. Bestyrkt fakta visar att varannan rökare i förtid av sin rökning och densamme förlorar i genomsnitt tio år av sin förväntade livslängd.
  Andelen bland populationen i Sverige som dagligen röker är 11 %, 10 % röker sporadiskt.. Enligt Socialstyrelsens uppgifter så slås det fast att 12 000 personer dör varje år av rökning och att 100 000 per år insjuknar i sjukdomar relaterade till rökning.
  Därför var denna motion viktig för Sverigedemokraterna att lägga. Vi driver flera politiska frågor som syftar till att göra tidiga insatser som stärker folkhälsan.
  Svensk och även regional sjukvårdspolitik är mästerlig att debattera hur man behandlar symptom, däremot saknas det ofta debatt och åtgärder som motverkar symptomen.
  Heikki Klaavuniemi
  Regionråd (SD)

  Motionärerna:
  Björn Tidland (SD)
  Patric Silfverklinga (SD)