Nya Regiongruppen på Utbildning den 14 oktober | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Nya Regiongruppen på Utbildning den 14 oktober

Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen består 2014-2018 av 14 ledamöter och 15 ersättare. Dryga 20-talet var på utbildning den 14 oktober:
Fullmäktigebänken 1
Fullmäktigebänken 2

Fullmäktige Presidiet
Vi testade det nya grupprummet också:
Grupprummet