Nämnder | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Nämnder

Hälso- och sjukvårdstyrelsen

 

 

   

  Ordinarie

  Heikki Klaavuniemi

   

   

   

  Ordinarie

  Inga-Maj Krüger

   

   

   

  Ersättare

  Magnus Harjapää

   

   

   

  Ersättare

  Rose-Marie Antonsson

   

   

   

   

   

  Hälso- och sjukvårdsnämnden västra

   

   

    

    

   Print

   Ledamot

   Bo Nordström

    

    

    

    

    

   Print

   Ersättare

   Christina Svensson

    

    

    

    

    

   Print

   Ersättare

   Alexandra Odelsheim

    

    

    

    

    

   Hälso- och sjukvårdsnämnden norra

    

    

   Ersättare

   Rose-Marie Antonsson

    

    

    

   Ordinarie

   Ove Kaye

    

    

    

    

    

   Ersättare

   Jan A Palmqvist

    

    

    

    

    

   Ersättare

   Ulf Rexefjord

    

    

    

    

    

   Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg

    

    

   Ordinarie

   Håkan Lösnitz

    

    

    


   Ordinarie

   Krista Femrell

    

    

    

   Ersättare

   Martina Lundqvist

    

    

    

    

    

    

    

    

   Hälso- och sjukvårdsnämnden södra

    

    

   Ordinarie

   Björn Qvarnström

    

    

    

   Ordinarie

   Daniel Persson

    

    

    

    

    

   Ersättare

   Siv Scarborough

    

    

    

    

    

   Ersättare

   Kjell Larsson

    

    

    

    

    

   Hälso- och sjukvårdsnämnden östra

    

    

    

    

    

   Ordinarie

   Nina Terenziani

    

    

    

   Ordinarie

   Magnus Harjapää

    

    

    

    

    

   Ersättare

   Beatrice Orrenvade

    

    

    

    

    

   Ersättare

   Jonas Larsson

    

    

    

    

    

   Styrelsen för NU-Sjukvården

    

    

   Ordinarie

   Heikki Klaavuniemi

    

    

    

    

    

   Styrelsen för SkaS

    

    

   Ordinarie

   Johanna Johansson

    

    

    

    

    

   Styrelsen för Sahlgrenska

    

    

   Ordinarie

   Matz Dovstrand

    

    

    

    

    

   Styrelsen för sjukhusgruppen i väst

    

    

    

    

   Ordinarie

   Birgitta Thörn

    

    

    

    

    

   Styrelsen för SÄS

    

    

    

   Ordinarie

   Andreas Exner

    

    

    

    

    

   Norra Patientnämnden

    

    

    

    

   Ordinarie

   Anne Kaye

    

    

    

    

    

   Östra Patientnämnden

    

    

   Ordinarie

   Åse Nicklasson

    

    

    

    

    

   Patientnämnden Göteborg

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Västra Patientnämnden

    

    

    

   Ordinarie

   Ralf Dahlgren

    

    

    

    

    

   Södra Patientnämnden

    

    

   Ordinarie

   Jimmie Stranne

    

    

    

    

    

   Styrelsen för Närhälsan

    

    

   Ordinarie

   Inga Maj Krüger

    

    

    

    

    

   Styrelsen för Regiongemensam Hälso-och Sjukvård

    

    

    

    

   Ordinarie

   Ove Berlin

    

    

    

    

    

   Nämnden för Hälsa och Stressmedicin

    

    

   Ordinarie

   Magnus Harjapää

    

    

    

    

    

   Tandvårdsstyrelsen

    

    

    

    

   Ordinarie

   Annica Eriksson

    

    

    

    

    

   Styrelsen Habilitering och Hälsa

    

    

   Ordinarie

   Johan Johansson

    

    

    

    

    

   Servicenämnden

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Fastighetsnämnden

    

    

   Ordinarie

   Anders Strand

    

    

    

    

    

   Kulturnämnden

    

    

   Ordinarie

   Håkan Lösnitz

    

    

    

   Ordinarie

   Zandra Pettersson

    

    

    

    

    

   Print

   Ersättare

   Jan Hermfelt

    

    

    

   Ersättare

   Tresphore Mpundu

    

    

    

    

    

   Miljönämnden

    

    

   Ordinarie

   Magnus Harjapää

    

    

    

    

    

   Ordinarie

   Jakob Viebke

    

    

    

    

    

   Ersättare

   Tony Liljendahl

    

    

    

    

    

   Ersättare

   Berny Dahlberg

    

    

    

    

    

   Kollektivtrafiksnämnden

    

    

    

    

    

   Ordinarie

   Boris Leimar

    

    

    

   Ersättare

   Anders Strand

    

    

    

    

    

   Print

   Ersättare

   Björn Selfjord

    

    

    

    

    

   Regionutvecklingsnämnden

    

    

    

   Ordinarie

   Anders Strand

    

    

    

    

    

   Ordinarie

   Henrik Lernfelt

    

    

    

   Ersättare

   Stefan Eliasson

    

    

    

    

    

   Ersättare

   Olle Engström

    

    

    

    

    

   Styrelsen för Västtrafik

    

    

   Ordinarie

   Jimmie Stranne

    

    

    

    

    

   Ordinarie

   Glenn Ottosson

    

    

    

    

    

   Styrelsen för Naturbruksgymnasierna

    

    

   Ordinarie

   Louise Skaarnes

    

    

    

    

    

   Styrelsen för folkhögskolorna

    

    

    

    

   Ordinarie

   Jerzy Kucier

    

    

    

    

    

   Styrelsen för Kulturutveckling

    

    

   Ordinarie

   Björn Tidland

    

    

    

    

    

   Botaniska Trädgården

    

    

    

    

   Ordinarie

   Anna Silvén

    

    

    

    

    

   Arvodesberedningen

    

    

   Ordinarie

   Jimmie Stranne

    

    

    

    

    

   Övervakningsnämnden Göteborg

    

    

    

    

   Ordinarie

   Per Håkan Eklund

    

    

    

    

    

   Film i Väst

    

    

    

    

   Ordinarie

   Jörgen Fogelklou

    

    

    

    

    

   Västsvenska turistrådet

    

    

   Ordinarie

   Yvonne Stafrén

    

    

    

    

    

   Göteborgs Symfoniker

    

    

    

    

   Ordinarie

   Eleonore Gren

    

    

    

    

    

   Göteborgsoperan AB

    

    

   Ordinarie

   Björn Tidland

    

    

    

    

    

   Skaraborgsinstitutet

    

    

    

    

    

    

    

   Stenebyskolan

    

    

   Ordinarie

   Ove Kaye

    

    

    

    

    

   Västkuststiftelsen

    

    

   Regionfullmäktige 2018-2022

   Ordinarie

   Bengt Hansves

    

    

    

    

    

   Revisor

    

    

   Ordinarie

   Per Waborg

    

    

    

    

    

   Regionfullmäktiges Valberedning

    

    

   Ordinarie

   Lena Mjörnell

    

    

    

   Ersättare

   Jimmie Stranne