Motion om avgiftsfria gyncellprov | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Motion om avgiftsfria gyncellprov

Detta ärende kommer att hanteras vid nästa regionfullmäktige 2016-04-12, läs gärna hur vi ställde oss i ärendet när det var uppe i Regionstyrelsen.

ärende 3