Kompletteringsbudget 2021 | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Kompletteringsbudget 2021

PRESSMEDDELANDE

Sverigedemokraternas kompletteringsbudget för 2021 med plan för 2022 och 2023.

Sverigedemokraterna presenterar ett budgetförslag som i huvudsak bygger vidare på det av Sverigedemokraterna i juni presenterade budgetförslaget.
Sverigedemokraterna utökar ambitionsnivåerna på våra sjukhus och fördelar 200mnkr mer än tidigare beslutad ram till hälso- och sjukvårdsnämnderna att beställa vård för.

Vi ger också regionstyrelsen 650 mnkr i utökad ram för att hantera det ackumulerade vårdberget efter covid-19 pandemin 2020.
Vi uppmärksammar inte bara pandemin i detta kompletterande budgetförslag utan också det låga utnyttjandet av våra operationssalar samt den usla vårdgarantiuppfyllelsen inom psykiatrin.

 

Vi uppmärksammar också behovet av att Västra Götalandsregionen har en konkurrenskraftig lönesättning vi tilldelar personalutskottet 700mnkr för att säkerställa att lönesättningen i vår regionen står i paritet med förväntad arbetsuppgift samt att den är i nivå med andra närliggande regioners.

Vi lyfter också vikten av en god kollektivtrafik 2021 samt vikten av att ha kompetens som kan ta hand om och hjälpa de avdelningar som drabbats av stress och dålig arbetsmiljö under pandemin.

 

Sammanfattning av de förslag vi väcker i detta kompletterande budgetförslag.

 

  • Regionstyrelsen säkerställer att nettoårsarbetarna inte fortsätter att minska i antal samt att bättre schemaläggning görs.
  • Regionstyrelsen undersöker möjligheten att låta privata vårdbolag utnyttja operationssalarna när de inte utnyttjas av regionen.
  • Regionstyrelsen säkerställer att våra patienter också kan bli remitterade till andra regioner får vård om Västra Götalandsregionen inte kan ge dem vård inom vårdgarantin. Det räcker inte med att hänvisa till det fria vårdvalet.
  • Regionstyrelsen får i uppdrag att införa ett remisstvång inom Barn- och ungdomspsykiatrin.
  • Regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att hela den psykiatriska vården, vuxen så som barnpsykatrin skall ingå i Vårdgarantiservice samt att upphandlingar av privata aktörer skall innehålla hela vårdkedjan, allt från utredning till behandling.
  • Regionstyrelsen ger personalutskottet i uppdrag som tillsammans med fackliga parter prioriterar samt fördelar ytterligare 700mnkr så att Västra Götalandsregionen får konkurrenskraftiga löner
  • Kollektivtrafiknämnden ger Västtrafik 100mnkr i driftsstöd 2021 i kompensation för den lägre resandeutvecklingen samt införandet av 3-zons förslaget.
  • Nämnden för Hälsa- och stressmedicin får 5 mnkr extra för att retroaktivt kunna arbeta med de avdelningar som drabbats extra allvarligt under pandemin.

 

 

Skillnad mellan Grönblås budgetförslag och Sverigedemokraternas budgetförslag.

Grönblå Samverkan           SD

HSN nämnderna                 32394                                  32594            =SD +200mnkr

HSS                                     11731                                    11811               =SD +80mnkr

RUN                                     980                                      964                =SD -16mnkr

Miljö                                    115                                       113                 =SD -2mnkr

KUN                                     1115                                      1015               =SD -100mnkr

Kollektivtrafiknämnd           5454                                    5574              =SD +120mnkr

Fastighetsnämnd                305                                      301                 = SD -4mnkr

Servicenämnd                    31                                        31

Nämnd Hälsa och
Stressmedicin                    
20                                        25                  =SD +5mnkr

Regionfullmäktige               20                                        20

Regionstyrelsen                  2897                                    2877              =SD -20mnkr

Personalutskottet                1041                                     1111                 =SD +720mnkr

Patientnämnderna             26                                        26

Arkivnämnd                        34                                        34

Koncernbanken                  -302                                    -302

Moderförvaltningen            1803                                    1203               =SD -600mnkr

Resultat                               611                                       229

 

För ytterligare frågor
Kontakta Pressansvarig Lena Mjörnell
lena.mjornell@vgregion.se

010 4410065

Alternativt
Heikki Klaavuniemi
0700824200

Kompletteringsbudgeten i sin helhet kan du läsa HÄR.