Julhälsning från SD Västra Götaland | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Julhälsning från SD Västra Götaland

Året lider mot sitt slut.
Jag summerar år 2014 som väldigt lyckosamt för Sverigedemokraterna i Västra Götaland.
Under mandat perioden 2010-2014 (inklusive omvalet 2011) var Sverigedemokraterna utelämnade i kylan. Vi fick harva oss fram med knappa resurser, vi tilläts inte ta del av arbetet i nämnder.

Efter höstens val blev det tydligt, ni väljare ville ge oss mer mandat. Och mer mandat tog vi!
Förutsättningarna är helt andra nu, denna mandatperioden kan vi äntligen bredda vår politik då flertalet av oss tar platser i nämnder samt regionstyrelsen som undertecknad återfinns i.
Vi utökar vår anställda organisation och anställer nu tre nya förmågor med start från första januari.

Under förra mandatperioden var vi väldigt tydliga med att vi prioriterade sjukvården före omotiverade ökade anslag till kollektivtrafiken och kulturen. Besparingarna inom vården minskar lyckligtvis kraftigt nästa år men vi måste se långsiktigt, vi sökte inte mandat för att bilda nya dyra gökungar.

Vi har nu blivit tilldelade mandat för att förespråka en omvandling av regionpolitiken i VGR; kultur och miljönämnden bör genast få uppdraget att effektivisera sina verksamheter samtidigt som de ekologiska målen revideras så att flera jordbrukare i VGR får chansen att svara på livsmedelsanbuden.
Det är inte hållbart att 52% av de ekologiska inköpen görs från annat land.
Vi använder även vårt mandat för att kräva ökad självfinansieringsgrad inom kollektivtrafiken. 80% av alla resor inom kollektivtrafiken görs i Göteborgsregionen, – men alla skattebetalare i VGR subventionerar biljettpriset.

Sverigedemokraterna förespråkar barnkonventionen och tänker även ge barnen en röst i regionen.
Subventionerade läkare som opererar bort fullt friska barns förhud vill vi inte ska finnas i VGR. Vi accepterar inte religiösa särkrav som utsätter barn för risker.
Familjer med svårt sjuka barn ska inte behöva betala för mediciner upp till högkostnadsskyddet.
Vi vill även tydliggöra vad de papperslösa kostar vår vård, medan frågan drivs vidare i riksdagen.

Nu väntar julen och all den glädje den sprider.
Ta hand om er och mys er igenom julen med era nära och kära.
Om en vecka lämnar vi 2014 och blickar framåt.

God Jul och Gott Nytt år!
Heikki Klaavuniemi
Regionråd (SD)

Ps: Glöm inte ställa ut gröt till tomten!