Interpellation till kulturnämndens ordförande | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Interpellation till kulturnämndens ordförande

Interpellationen har skapat stor debatt i flera stora nyhetsmedier idag.
Media pekar ut SD som kulturens fiende.

Tvärt om så ställer vi oss bakom att politiken ska ha en ”armlängds avstånd” till kulturen.

I detta fallet så ifrågasätter vi enbart ifall det ska bekostas av skattemedel.

Nedan ligger hela interpellationen bifogad som PDF.
För frågor får ni gärna kontakta oss.

interpellation till kulturnämndens ordförande

oppositionspartiet_rosa_small