Initiativärende till kommande Regionstyrelse 190423 | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Initiativärende till kommande Regionstyrelse 190423

I kommande regionstyrelse lägger vi ett Initiativärende och lyfter frågan angående namnbytet.

Ska det även innefatta namnbyte i IT-miljön?

Det kommer i så fall kosta långt mer än 10 miljoner enligt de beräkningar vi tagit del av.

Initiativärende gällande byte av publikt namn för Västra Götalandsregionen