Världens friskaste folk i en stark nordisk region | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Världens friskaste folk i en stark nordisk region

Sverigedemokraterna gör skillnad i Västra Götalandsregionen. Under 2012 fällde vi den politiska ledningens förslag om att höja patientavgifterna, och tack vare Sverigedemokraterna kommer regionen fortsatt att driva frågan om en utbyggnad av E20 till motorväg. Vi har också avgjort viktiga frågor om regionens företagshälsovård och den s.k. enhetstaxan i kollektivtrafiken. I vårt regionala budgetförslag ”Världens friskaste folk i en stark nordisk region” kan du läsa om hur vi vill förbättra hälso- och sjukvården och ge det regionala utvecklingsarbetet en klokare inriktning.

Trots det låga valdeltagandet i omvalet i maj 2011  ökade Sverigedemokraterna och befäste sin position som vågmästare i regionen. Sverigedemokraterna fick 5,8% av rösterna och nio mandat i regionfullmäktige. Det var en ökning med 1,4 procentenheter som gav två nya regionala mandat. Hade valdeltagandet legat på normal nivå är vi övertygade om att vi fått ännu bättre resultat. Detta har också bekräftats av Statistiska centralbyrån (SCB).

Västra Götaland består av de fem partidistrikten SD Bohuslän, SD Göteborg, SD Norra Älvsborg,  SD Sjuhärad och SD Skaraborg. För att komma i kontakt med distrikten så hänvisar vi till deras hemsidor som du hittar som länkar till höger på sidan. Kontaktuppgifter hittar du under fliken ”Organisationen”. Varje distrikt har gått till val med egen valsedel. Läs mer om de som kandiderade och vilka som valdes under flikarna ”Regionpolitikerna” och ”Kandidaterna”. För dig som vill följa vad som sagts och skrivits om Sverigedemokraterna rekommenderar vi ”SD i media”.

Tack för din röst och välkommen som medlem i partiet!