Beskrivning av vår satsning på Närtrafiken i VGR | Sverigedemokraterna i Västra Götaland

Beskrivning av vår satsning på Närtrafiken i VGR

Sverigedemokraterna föreslår i sin budgetsatsning en utveckling av Närtrafiken.
En satsning vi tilldelar totalt 60mnkr, fördelat över tre år.

Närtrafik är öppen för alla som vill resa till och från en adress på landsbygden, eller mindre tätort, där det inte finns linjelagd kollektivtrafik på nära håll.
Resan kan ske till och från vissa förutbestämda hållplatser i större tätort, t ex affär, resecentra, busstation och vårdcentral.
En skillnad mot vanlig linjelagd trafik är att den oftast utförs av mindre fordon, exempelvis taxibil.

Vid beställning får resenären en exakt avresetid, men eftersom beställningarna samordnas inom tidsintervallet så ges inte en specifik ankomsttid.
Resan betalas kontant till föraren och kostar 41 kr för resenären.  
Närtrafik finns i dagsläget i 38 kommuner i Västra Götaland. Under 2015 utfördes ca 39 000 resor med Närtrafik.
24 kommuner har idag ett ”grundutbud”, d.v.s måndag-fredag med 5 tidsintervaller, 4 kommuner har måndag-lördag, 8 kommuner har måndag till söndag.

Sverigedemokraterna föreslår i budgetförslaget (utöver regionens redan antagna strategi att erbjuda närtrafik till alla 49 kommuner i slutet av 2016) att 2017 reformera grundutbudet till att omfatta måndag-söndag.
Då flera kommuner redan nu är intresserade av tillköp som komplement till utbudet väljer vi att gynna fler kommuner genom att ändra definitionen av ”grundutbudet”.
Grundutbudet ska ändras således till Måndag-Söndag.
Genom detta förslag ökar vi attraktionskraften och konkurrenskraften för att leva på landsbygden.
Man kan ta sig till tätorten och tillbaka utan dyra taxiresor och regionen slipper också att turlägga busstrafik på olönsamma linjer. Med detta förslag kan man också i framtiden mäta vilka stråk där linjelagd trafik är lönsam.
Vi vill slå ett slag för att bryta urbaniseringen.

 

Heikki Klaavuniemi SD
Regionråd Västra Götalandsregionen